Viktigt med uppdaterade anställningsavtal

Vid en ny anställning är det alltid viktigt att man gör ett anställningsavtal. Anställningsavtalet är helt enkelt överenskommelsen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och innehåller därför uppgifter om arbetsförhållandet. Det kan vara t.ex. lön, arbetstider, semester, uppsägningstid och olika förmåner som är anslutna till arbetet. Anställningsavtalet ska såklart även innehålla information och kontaktuppgifter om de två parterna som undertecknar avtalet. Arbetsförmedlingen har en informativ sida med en lista på de punkter som normalt ska vara inkluderade på arbetsavtalet, här kan du se den.

Under de år som jag har varit aktiv inom arbetslivet har jag sett hur viktigt det är att anställningsavtalen är uppdaterade. För att avtalet ska vara lagligt måste det vara korrekt utformat enlig de gällande lagarna och kollektivavtalen. Lagar och föreskrifter ändras hela tiden och det kan vara mycket svårt att hålla reda på vad det är som gäller för tillfället. Det tar dessutom tid och kräver onödiga resurser att själv hålla reda på alla lagar och komma ihåg att ändra på de färdiga avtalsmallarna. Men ett avtal som inte innehåller den senaste informationen kan leda till problem. Därför tycker jag att det är bra att det finns företag som Signon, som kan erbjuda färdiga mallar för anställningsavtal och andra juridiska dokument som alla är uppdaterade enligt de allra senaste föreskrifterna. Alla formuleringar är korrekta och juridiskt hållbara och avtalen är färdiga att fylla i. Detta har underlättat jobbet oerhört mycket för arbetsgivarna.

Leave a Reply