Vårdmässa och eventmarknadsföring

Sjukvården är en bransch där det hela tiden råder brist på kunnig personal. Behovet av personal med den rätta utbildningen och kunskaperna växer hela tiden i takt med att vår befolkning åldras. Var ska vi hitta nya och duktiga sjukvårdare som kan ta hand om våra äldre? Av egen erfarenhet tycker jag att det bästa sättet att få folk att bli intresserade av vården är genom att ordna en vårdmässa. Till vårdmässan kan man bjuda in t.ex. högstadieungdomar för att ge dem mer information om hur sjukvården i Sverige fungerar, hur jobbmöjligheterna ser ut samt förhoppningsvis även locka dem till att bli intresserad av att jobba inom vården i framtiden. Vårdmässan kan även vara ett bra tillfälle att hitta nya arbetstagare. Genom vårdmässan får man en möjlighet att knyta värdefulla kontakter och nya studenter får en chans att presentera sig för de potentiella arbetsgivarna. Detta kallas för eventmarknadsföring och innebär helt enkelt att man marknadsför sig genom att ordna en händelse där man träffar sin målgrupp.

Det kanske kan tyckas vara en barnlek att ordna en vårdmässa eller ett event, men jag vet att det krävs en hel del planering och en bra organisationsförmåga för att lyckas. Jag läste den här listan med tips på hur man skapar ett lyckat event, och blev helt matt av bara tanken. Det är otroligt mycket saker man måste tänka på och en hel del trådar att hålla reda på! Därför rekommenderar jag absolut att man vänder sig till en kunnig eventbyrå som kan organisera själva eventet istället för att riskera att verka oprofessionell. Ryska Posten till exempel har jag hört att ska vara väldigt bra på sin sak och har erfarenhet av många olika slags event, så kolla in dem!

Leave a Reply