Olika boendeformer i äldrevård

Enligt den här artikeln är Sverige världens bästa land att åldras i. Det gör mig glad att läsa sådana nyheter, för även om det såklart alltid finns mycket som kan förbättras så betyder det ändå att svenska äldre personer har mycket bättre rättigheter än äldre personer i de flesta andra länder. Äldreomsorg innebär att äldre personer som inte klarar av att sköta sina vardagliga sysslor längre på grund av ålder eller sjukdom har rätt till bistånd, alltså hjälp. Vilken form av bistånd man får regleras efter det personliga behovet. Kanske är det olika hjälpmedel för att göra vardagen lättare, eller kanske är det omsorg dygnet runt på ett äldreboende.
Förr i tiden var det vanligt att man flyttade till s.k. äldreboenden eller servicehus då man blev gammal och fick svårt att klara sig på egen hand. Även om det fortfarande finns äldreboenden har dessa dock blivit mer ovanliga, och istället satsar man allt mer på att ge bistånd i form av hemtjänst, så att äldre personer ska kunna bo kvar i sina egna hem så länge deras hälsa klarar av det. Hemtjänsten innebär att de äldre personerna får hjälp med dagliga sysslor i sina egna hem dagligen eller så ofta som de behöver tjänsten. Ofta ordnas hemtjänsten av kommunal personal, men det finns även flera privata företag som t.ex. Adeo Care, som erbjuder anpassad hemtjänst med fokus på demensvård. Seniorboende är en annan form av boende för äldre, och är egentligen ett samlingsnamn för bostäder som saknar tröskel eller har bredare dörröppningar, alltså bostäder som är anpassade för äldre personer med rörelsehinder.
Om du vill läsa mer om äldreomsorg i Sverige kan jag tipsa om den här sidan som innehåller mycket matnyttig fakta.

Leave a Reply