Samhället

Yrkeshögskolan, en möjlighet att snabbt spetsutbilda sig

Posted in Samhället, Tankar on August 14th, 2014 by blogadmin – Be the first to comment

Välj en bra yrkeshögskola

För den som funderar på att plugga vidare men som är osäker på om den utbildning man vill gå kommer vara relevant när man avslutat sina studier kan en yrkeshögskola vara ett bra val. En yrkeshögskola fungerar på ett liknande sätt som vanliga högskolor, men strävar efter att göra studenterna mer förberedda för arbetslivet. Istället för att lära sig teori som inte går att applicera i det verkliga livet får man jobba med ämnen som ger konkreta färdigheter. En yrkeshögskola utformar studierna i samråd med representanter från näringslivet och flera företag är involverade i utbildningen. Detta har visat sig vara en vinnande strategi när det gäller att skapa jobb för nyutexaminerade studenter. Av de som väljer en yrkeshögskola som Xenter strax utanför Stockholm får till exempel fyra av fem jobb strax efter att de avslutat studierna.

Vilka yh-utbildningar ger då jobb? Den här artikeln kan vara intressant för er som vill veta mer om jobb efter en yh-utbildning.

Hur ser en yh-utbildning ut?

Den absolut viktigaste aspekten av en utbildning på en yrkeshögskola är praktiken. Det är här som man får knyta kontakter med olika företag och får lära sig hur jobbet verkligen fungerar. En del av det man lär sig i skolbänken kan vara värdefullt på ett teoretiskt plan men att verkligen få lära sig praktiska kunskaper om ett yrke är ovärderligt. Förutom att en praktikplats ger kompetens och erfarenhet från arbetslivet så är det också ett utmärkt tillfälle att få visa upp sina färdigheter för en arbetsgivare. Detta gör att man kan knyta en värdefull kontakt som mycket väl kan komma att ge en ett jobb när man är klar med studierna.

 

Ökade möjligheter för yngre som äldre

Byt karriär? Starta en från unga år. Toppen.

Viktigt med uppdaterade anställningsavtal

Posted in Samhället, Tankar on November 1st, 2013 by linasblogg – Be the first to comment

Vid en ny anställning är det alltid viktigt att man gör ett anställningsavtal. Anställningsavtalet är helt enkelt överenskommelsen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och innehåller därför uppgifter om arbetsförhållandet. Det kan vara t.ex. lön, arbetstider, semester, uppsägningstid och olika förmåner som är anslutna till arbetet. Anställningsavtalet ska såklart även innehålla information och kontaktuppgifter om de två parterna som undertecknar avtalet. Arbetsförmedlingen har en informativ sida med en lista på de punkter som normalt ska vara inkluderade på arbetsavtalet, här kan du se den.

Under de år som jag har varit aktiv inom arbetslivet har jag sett hur viktigt det är att anställningsavtalen är uppdaterade. För att avtalet ska vara lagligt måste det vara korrekt utformat enlig de gällande lagarna och kollektivavtalen. Lagar och föreskrifter ändras hela tiden och det kan vara mycket svårt att hålla reda på vad det är som gäller för tillfället. Det tar dessutom tid och kräver onödiga resurser att själv hålla reda på alla lagar och komma ihåg att ändra på de färdiga avtalsmallarna. Men ett avtal som inte innehåller den senaste informationen kan leda till problem. Därför tycker jag att det är bra att det finns företag som Signon, som kan erbjuda färdiga mallar för anställningsavtal och andra juridiska dokument som alla är uppdaterade enligt de allra senaste föreskrifterna. Alla formuleringar är korrekta och juridiskt hållbara och avtalen är färdiga att fylla i. Detta har underlättat jobbet oerhört mycket för arbetsgivarna.

Olika boendeformer i äldrevård

Posted in Samhället on October 29th, 2013 by linasblogg – Be the first to comment

Enligt den här artikeln är Sverige världens bästa land att åldras i. Det gör mig glad att läsa sådana nyheter, för även om det såklart alltid finns mycket som kan förbättras så betyder det ändå att svenska äldre personer har mycket bättre rättigheter än äldre personer i de flesta andra länder. Äldreomsorg innebär att äldre personer som inte klarar av att sköta sina vardagliga sysslor längre på grund av ålder eller sjukdom har rätt till bistånd, alltså hjälp. Vilken form av bistånd man får regleras efter det personliga behovet. Kanske är det olika hjälpmedel för att göra vardagen lättare, eller kanske är det omsorg dygnet runt på ett äldreboende.
Förr i tiden var det vanligt att man flyttade till s.k. äldreboenden eller servicehus då man blev gammal och fick svårt att klara sig på egen hand. Även om det fortfarande finns äldreboenden har dessa dock blivit mer ovanliga, och istället satsar man allt mer på att ge bistånd i form av hemtjänst, så att äldre personer ska kunna bo kvar i sina egna hem så länge deras hälsa klarar av det. Hemtjänsten innebär att de äldre personerna får hjälp med dagliga sysslor i sina egna hem dagligen eller så ofta som de behöver tjänsten. Ofta ordnas hemtjänsten av kommunal personal, men det finns även flera privata företag som t.ex. Adeo Care, som erbjuder anpassad hemtjänst med fokus på demensvård. Seniorboende är en annan form av boende för äldre, och är egentligen ett samlingsnamn för bostäder som saknar tröskel eller har bredare dörröppningar, alltså bostäder som är anpassade för äldre personer med rörelsehinder.
Om du vill läsa mer om äldreomsorg i Sverige kan jag tipsa om den här sidan som innehåller mycket matnyttig fakta.

Läxhjälp och RUT-avdraget

Posted in Samhället on October 25th, 2013 by linasblogg – Be the first to comment

Den senaste tiden är läxhjälp något som har varit mycket på tapeten i både tidningar och annan media. För er som har missat det så är läxhjälp precis vad det låter som, barn och ungdomar har möjlighet att få hjälp med sina läxor och annat skolarbete på fritiden av utomstående personer. Det finns många företag som erbjuder den här tjänsten, t.ex. Studybuddy.se som jag har hört mycket gott om av flera bekanta med barn som fått läxhjälp genom dem. Den här tjänsten kostar självklart, men eftersom man har rätt att få RUT-avdrag för läxhjälp och annat skolarbete som är direkt kopplat med de ämnen som barnen läser i skolan så blir det ändå rätt så billigt. Förutsättningen för detta är att arbetet sker i barnets bostad och det är bara barnets vårdnashavare som har rätt till avdraget.

Personligen tycker jag att det här med läxhjälp är jättebra, för privat hjälp med läxorna ger ökade studiemöjligheter för de som har svårt att hänga med på de vanliga lektionerna. Läxhjälp kan alltså liknas vid anpassad undervisning. Å andra sidan är det en ganska kinkig fråga, för läxhjälp är ju inte något som alla får automatiskt utan man måste betala extra för det. Detta har skapat en debatt om att förutsättningarna inte är lika för alla familjer och att läxhjälp med RUT-avdrag skapar klasskillnader i samhället. Ni kan läsa mer t.ex. i den här artikeln. Jag kan till viss del hålla med, men å andra sidan så måste vi komma ihåg att läxhjälp numera är rätt så billigt tack vare RUT-avdraget, och det finns knappast någon familj som inte har råd med det. Man måste ju satsa på sina barn och deras utbildning, barnen är vår framtid helt enkelt!

Viktigt med bra diagnostikutrustning i äldrevården

Posted in Samhället, Tankar on October 15th, 2013 by linasblogg – Be the first to comment

Väldigt många svenskar lider av högt blodtryck idag, så man kan nästan säga att det är en folksjukdom. Högt blodtryck är farligt och ökar risken för hjärtproblem. Vet man med sig att man har högt blodtryck finns det dock flera saker man kan göra för att sänka det. I den här artikeln tycker jag att de har listat väldigt bra tips på enkla saker man kan göra för att sänka blodtrycket. För många handlar det givetvis om en förändring av livsstilen, och eftersom det gäller ens egen hälsa tycker jag inte att det är något man behöver fundera särskilt länge på.

Risken för högt blodtryck ökar ju äldre man blir, och därför är det extra viktigt att kontrollera blodtrycket regelbundet då man blir äldre. Förutom att högt blodtryck kan vara jobbigt i sig, så kan det dessutom leda till flera olika följdsjukdomar och i värsta fall en stroke eller hjärtattack. Även om högt blodtryck ofta kommer smygande med åldern, så är inte det den enda risken då man blir äldre. Immunförsvaret försvagas även med åldern och många funktioner i kroppen fungerar inte lika bra som då man var yngre. Risken för många olika sjukdomar höjs även ju äldre man blir. Därför är det enligt mig mycket viktigt att satsa på god diagnostikutrustning i äldrevården. Med hjälp av bra blodtrycksmätare, stetoskop och annan utrustning av hög kvalitet från t.ex. Henry Ericson, blir det enklare för läkarna att göra korrekta diagnoser och upptäcka möjliga risker eller förändringar i patienternas hälsotillstånd redan i ett tidigt skede.

Bilars påverkan på samhället

Posted in Samhället on October 13th, 2013 by linasblogg – 2 Comments

Jag läste en intressant artikel på Konsumentverket häromdagen som handlade om hur bilarna och trafiken i allmänhet påverkar miljön negativt med bl.a. föroreningar, buller, avgaser och andra gifter som släpps ut i naturen. Detta är ju något som de flesta bilister är medvetna om, men ändå är det förvånansvärt få som gör något åt saken, utan de flesta gasar bara på som förut.

Vad kan man göra åt saken då? Nuförtiden spelar bilen en mycket viktig roll i samhället, och majoriteten av alla svenska hushåll äger i alla fall en bil. Speciellt personer som bor på landsbygden där avstånden är långa har svårt att klara sig utan en bil. Men bor man i en större stad brukar det ofta finnas goda kollektiva trafikmedel som t.ex. buss, spårvagn, tunnelbana och tåg som man kan åka med och på det sättet minska på utsläppen. Ett annat sätt att vårda vår natur är att undvika onödiga bilresor och åka flera i en bil. Kanske kan man cykla till fotbollsmatchen istället för att ta bilen och åka till jobbet tillsammans med några arbetskamrater istället för att alla kör varsin bil? Detta blir både billigare rent ekonomiskt och är defintivt mer miljövänligt.

När det blir dags att köpa en ny bil kan det också vara bra att dra sitt strå till stacken genom att välja att köpa sin bil från en bilsäljare som deltar i miljöarbetet och tillverkar miljövänliga bilar. Citroen Center till exempel verkar vara en ansvarsfull säljare som värnar om miljön på bästa sätt.